+421 949 130 056Klientská zóna

  Po - Pi | 8oo - 16oo

Etický kódex

Etický kódex pre našu spoločnosť predstavuje súbor etických zásad, ktorými sú povinní riadiť sa všetci Obchodní zástupcovia pri výkone činnosti, na ktorú boli poverení. Vďaka dodržiavaniu týchto zásad je spoločnosť Mitora s.r.o. schopná ponúkať tú najvyššiu kvalitu služieb a riadiť sa výhradne záujmami klienta.

Pri svojej práci sa riadime predovšetkým týmito zásadami:

  • S klientmi a všetkými spolupracovníkmi spoločnosti Mitora s.r.o. konáme vždy s úctou, profesionálne a čestne
  • Pri rokovaní s klientom sa vždy predstavujeme celým menom a uvádzame názov spoločnosti Mitora s.r.o.
  • Každému klientovi venujeme rovnakú starostlivosť na vysokej úrovni
  • Klientovi radíme vždy v jeho najlepšom záujme
  • Vždy poskytujeme svojim spolupracovníkom a najmä klientom pravdivé, úplné a nezavádzajúce informácie
  • Dodržujeme zásady poctivej konkurencie medzi obchodnými zástupcami spoločnosti Mitora s.r.o. Akékoľvek porušenie poctivej konkurencie je Obchodný zástupca povinný bezodkladne oznámiť vedeniu spoločnosti Mitora s.r.o., ktorá bude následne prípad riešiť

Etický kódex platí pre zamestnancov a Obchodných zástupcov spoločnosti Mitora s.r.o. Akékoľvek porušenie zásad Etického kódexu bude bezodkladne riešené spoločnosťou Mitora s.r.o.